POHÁDKA – 3. úsek trasy

Od předávky nad Cornštejnem stále rovně až do Lančova.

V Lančově na křižovatce lehce doprava a potom u obchodu potravin hned doleva směrem na Podmyče.

Stále po silnici až do obce Podmyče a téměř na konci obce za autobusovou zastávkou doleva a po modré stezce.

Na zhruba 6,8. km doprava až k silnici a podél silnice až k zámecké bráně.

Před zámkem odbočit doleva, za svodidla, kde vede cestička a dolů pod zámek.

Za mostem přes Dyji cca po 150 metrech doprava mezi domy a po břehu Dyje až k mostku “v Benátkách”.

PŘEDÁVKA A PARKOVÁNÍ

Předávka je v “Benátkách” u mostu přes Dyji. V okolí mostu, zvlášť od něj směrem po proudu řeky je dostatek možností k parkování.

Download file: POHADKA_3.gpx

Těmto místům na trati věnujte zvláštní pozornost

Po silnici to vezměte vzorně po levé straně a před zámkem OPATRNĚ přeběhněte na druhou stranu – doprava za svodidla.

Ta asfaltka je příjemná, ale po pár metrech z ní opravdu seběhněte doleva na kozí stezku 😊

Kozí stezkou pod hradbami stále dolů…

Kozí stezka dělá čest svému jménu, takže OPATRNĚ!

Zakončení Kozí stezky před napojením se na širokou cestu je opravdu krkolomné – BACHA! 😉